Friday, 23/10/2020 - 06:33|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Cam Đường
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

BÁO CÁO Tổng kết năm học 2012-2013

PHÒNG GD& ĐT TP LÀO CAI                                                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS CAM ĐƯỜNG                                                                                                    Độc lập – Tự do- Hạnh phúc
 Số: 21/BC THCS                                                                                                                                  Cam Đường, ngày 22 tháng 5 năm 2013
 
BÁO CÁO
Tổng kết năm học 2012-2013


             Thực hiện công văn số 114/PGD&ĐT-CM ngày 04 tháng 5 năm 2013 của phòng GD&ĐT thành phố Lào Cai về việc hướng dẫn tổng kết năm học 2012-2013 cấp THCS;
          Căn cứ vào kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 của trường THCS Cam Đường.
          Căn cứ vào kết quả thực hiện kế hoạch của các tổ chuyên môn và các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường năm học 2012-2013,  trường THCS Cam Đường báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tâm năm học 2012-2013  và đề ra phương hướng năm học 2013-2014 như sau:
 
          I.  KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM HỌC
          1. Công tác quản lý chỉ đạo:
          Để thực hiện đạt hiệu quả nhiệm vụ trong tâm năm học 2012-2013 ngay từ đầu năm học nhà trường nghiên cứu kỹ kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học của phòng GD&ĐT thành phố, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương và nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 cụ thể chi tiết, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm cần tiến hành, lĩnh vực tạo chuyển biến trong năm học từ đó làm tốt tham mưu cho chính quyền địa phương và phòng GD&ĐT những vấn đề cần chỉ dạo, hỗ trợ để nhà trường hoàn thành được nhiệm vụ năm học;
          Công tác tham mưu: Tham mưu với Đảng uỷ-chính quyền địa phương triển khai những việc làm cụ thể để  làm tốt công tác tuyển sinh, công tác phổ cập, hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng, hội khuyến học, công tác duy trì số lượng, sự phối chặt chẽ giữa các tổ chức đoàn thể trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục, c«ng t¸c d¹y thªm häc thªm trong năm học, công tác tuyên dương khen thưởng cuối năm học và tổ chức ngày kỷ niệm lớn trong năm.
          Tham mưu với phòng GD&ĐT điều phối luân chuyển sắp xếp nhân sự cho đủ cơ cấu bộ môn, đảm bảo tỷ lệ GV,NV; bổ sung trang thiết bị xây dựng cơ sở vật chất trường chuẩn.
          Công tác tuyên truyền: Tích cực tuyên truyền cho CBGV,NV, HS và các bậc phụ huynh nắm vững mục tiêu giáo dục, nhiệm vụ năm học và các nội dung liên quan đến công tác giáo dục trong và ngoài nhà trường như: công tác tuyển sinh, duy trì tỷ lệ chuyên cần, các cuộc vận động, các phong trào thi đua, công tác XHHGD, phòng chống dịch bệnh, thông qua các giờ chào cờ, SHL, HĐNGLL, hoạt động ngoại khoá, treo băng zôn, khẩu hiệu, tuyên truyền trên hệ thống loa đài thông tin của địa phương.
 Phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an để tuyên truyền về an ninh trật tự, ATGT, bạo lực học đường, với y tế phường để phòng chống dịch bệnh, HIV, vệ sinh ATTP, ATGT, phòng chống tác hại thuốc lá, với TTGDTX để dạy nghề cho học sinh.
          * Triển khai nghiêm túc đầy đủ, kịp thời công văn, chỉ thị của cấp trên, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học đến toàn bộ CB-GV-NV,HS, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường đồng thời tổ chức  giám sát thực hiện các nội dung công việc được giao một cách có hiện quả.
          Công tác hội hoá giáo dục:
          Năm học 2012-2013 trên địa bàn xã Cam đường đã có sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức trong cả hệ thống chính trị và các bậc phụ huynh về vấn đề xã hội hoá giáo dục xây dựng cơ sở vật chất trường chuẩn quốc gia.  
          Ban đại diện cha mẹ học sinh được củng cố và tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp  tiền của xây dựng cảnh quan trường lớp, hỗ trợ hoạt đông dạy và học với tổng số tiền: 59.250.000 đồng và 120 ngày công ; Công trường 06 ủng hộ 10 ghế đá trị giá 8.000.000 đ. CB-GV-NV nhà trường đóng góp xây dựng trường chuẩn quốc gia 40 ngày công và 4.200.000đ ( chậu hoa, cây cảnh, đổ bê tông cổng trường)
          Các bậc cha mẹ  học sinh ngày càng quan tâm đến việc học tập của con em, phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong công tác giáo dục đạo đức cho học sinh, duy trì tỉ lệ chuyên cần và cho học sinh đến trường đúng độ tuổi.
          Lĩnh vực tạo chuyển biến nổi bật của nhà trường: "Kiểm soát, đảm bảo chất lượng giáo dục".
          - Giải pháp
          Căn cứ vào kết quả  thực hiện chỉ tiêu chất lượng được giao, năm học 2012-2013 nhà trường đăng ký lĩnh vực tạo chuyển biến nổi bật “ Kiểm soát, đảm bảo chất lượng giáo dục ”. Đây là lĩnh vực khó với một trường đại trà cho nên ngay từ đầu năm học nhà trường đã thực hiện  những giải pháp tích cực như:
          - Ngay từ đầu năm nhà trường đã đăng kí lĩnh vực tạo chuyển biến: “Kiểm soát và đảm bảo chất lượng’’, chỉ đạo, triển khai cụ thể nội dung lĩnh vực tạo chuyển biến đến từng tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể  trong nhà trường, tổ chức giám sát chặt chẽ việc thực hiện nội dung này bằng những việc làm cụ thể:  kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện chương trình, phương pháp, nội dung tích hợp, giảm tải. Giám sát khâu soạn giảng của giáo viên dưới nhiều hình thức: kiểm tra hồ sơ, giáo án, dự giờ thăm lớp, đánh giá rút kinh nghiệm, đảm bảo soạn giảng theo đúng chuẩn kiến thức, kỹ năng, phù hợp với đối tượng học sinh. Các tổ chuyên môn,  chỉ đạo kiểm soát chất lượng giảng dạy của từng giáo viên ở từng bộ môn; giáo viên kiểm soát chất lượng từng bài kiểm tra của bộ môn mình đảm nhiệm; từng tháng trong các buổi sinh hoạt chuyên môn, giáo viên tự đánh giá chất lượng bộ môn mình đảm nhiệm
          - Khảo sát phân loại học sinh từ đầu năm, xây dựng kế hoạch phụ đạo học sinh yếu kém trong các tiết dạy, môn tự chọn Toán, ngữ văn và phụ đạo hai buổi/ tuần với các môn ngữ văn, toán, Anh, Hóa, vật lý 9 cho học sinh không thu tiền (số học sinh tham BD: 163; số tiết BD không thu tiền: 280 tiết ). Tổ chức dạy thêm cho các đối tượng học sinh 2 buổi /tuần; Tăng cường đầu tư cho công tác bồi dưỡng học sinh giỏi: Thành lập các đội tuyển HSG, lựa chọn giáo viên có kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, có tinh thần trách nhiệm trong công việc tham gia bồi dưỡng
          - BGH chỉ đạo các tổ chuyên môn quản lý tốt việc thực hiện chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, thực hiện quy chế chuyên môn, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh, tổ chức duyệt đề kiểm tra trước 3 ngày; bố trí kiểm tra cùng ngày đổi với các lớp/khối, chấm chữa lỗi làm bài cho học sinh; xây dựng nề nếp làm việc khoa học; BGH và tổ trưởng chuyên môn kiểm tra xác xuất việc chấm trả bài cho học sinh đối với các tiết kiểm tra 1 tiết và kiểm tra học kì.
          - Nâng cao trách nhiệm của giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm trong công tác giảng dạy và giáo dục đạo đức cho học sinh.
          - Tăng cường công tác kiểm tra đột xuất các tiết dạy chính khóa, tiết dạy buổi chiều tổ chức khảo sát rút kinh nghiệm, hướng dẫn tại chỗ đối với giáo viên giảng dạy
          - Giáo viên tích cực đổi mới phương pháp dạy học, vận dụng linh hoạt các kỹ thuật dạy học, thiết kế sơ đồ tư duy vào soạn giảng; bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng các môn học, bám sát trình độ nhận thức và phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Trang bị đầy đủ thiết bị, phương tiện dạy học, tích cực sử dụng các phòng học bộ môn, các thiết bị đồ dùng dạy học, ƯDCNTT trong giảng dạy.
          - Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chuyên đề cấp tổ, cấp trường,  phân công những giáo viên còn hạn chế về chuyên môn thực hiện chuyên đề từ đó đóng góp ý kiến cho giáo viên trực tiếp thực hiện chuyên đề và rút kinh nghiệm cho các đồng nghiệp từ đó góp phần bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ, tham gia đầy đủ các chuyên đề do phòng giáo dục tổ chức;  tổ chức  chuyên đề hướng dẫn học sinh tự học, sau mỗi chuyên đề trao đổi rút kinh nghiệm tìm ra các biện pháp đạt hiệu quả;  Dự giờ đột xuất kiểm tra các chuyên đề đã thực hiện
          - Nhà trường thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra đánh giá học sinh theo tinh thần đổi mới: các đề kiểm tra đều duyệt trước tổ trưởng và BGH theo thời gian qui định thông qua việc duyệt nhằm kiểm soát chất lượng đề từng bộ môn, từng khối lớp; BGH lên lịch kiểm tra đồng bộ trong cùng khối lớp, phân công coi kiểm tra, chấm chữa, trả bài nghiêm túc, đúng qui chế. Đánh giá xếp loại theo đúng thông tư 58 của BGD&ĐT.
          - Kết hợp chặt chẽ với phụ huynh học các khối lớp sinh quản lý, tạo điều kiện về thời gian cho  học sinh ở nhà. Phối hợp với phụ huynh khối 6 tổ chức cho học sinh hoàn thành chương trình lớp 5 được làm quen với phương pháp học tập, cách nghe và ghi nội dung bài học các bộ môn ở THCS; tư vấn cho phụ huynh lớp 6 về cách dạy, kiểm tra học sinh học ở nhà.
          - Tích cực tham  dự các chuyên đề “Kiểm soát đảm bảo nâng cao chất lượng học sinh” do SGD&ĐT tổ chức, vận dụng linh hoạt vào thực hiện tại nhà trường.
          - Kết quả: Kiểm soát, đảm bảo chất lượng giáo dục theo chỉ tiêu kế hoạch đã đăng ký đầu năm ( có biểu chất lượng kèm theo ở mục sau); chất giáo dục mũi nhọn tăng 6 giải so với chỉ tiêu đăng ký.
          - Tồn tại: Việc kiểm soát, đảm bảo chất lượng chưa bền vững qua các năm.
          2. Thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua, xây dựng cảnh quan trường lớp học gắn với trường học thân thiện học sinh tích cực.
          * Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
          - Triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết TƯ3 về việc" đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đến toàn thể cán bộ đảng viên, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường; nghiên cứu, lựa chọn nội dung những chủ đề phù hợp với đặc thù nhà trường để triển khai học tập và làm theo: Thực hiện cần, kiệm ,liêm, chính, tác phong lề lối làm việc làm việc, tình yêu thương, tinh thần trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân, phòng chống tham ô, lãng phí, thông qua những việc làm cụ thể thiết thực: tiết kiệm điệm, nước, giấy in mực in; làm việc đúng giờ, tác phong nhanh nhẹn, khoa học, có mối quan hệ gần gũi tôn trọng đồng nghiêp, phụ huynh, học sinh; hết lòng vì sự nghiệp giáo dục địa phương; tích cực lao động xây dựng trường lớp, môi trường làm việc. Các em học sinh cần cù lao động, chăm chỉ học tập, biết yêu thương chia sẻ với bạn bè
          - Các nội dung trên được triển  lồng ghép trong các buổi họp hội đồng, sinh hoạt chi bộ nêu gương người tốt việc tốt, tổ chức làm khẩu hiệu treo ở nơi trang trọng.
          - Kết quả: 100% CBGVNV không tham ô lãng phí tiền của, làm thất thoát tài sản của nhà trường, tiết kiệm trong chi tiêu sinh hoạt, không lãng phí thời gian; có tác phong làm việc khoa học, cần cù, chăm chỉ.
          * Cuộc vận động “Hai không". 
          - Làm tốt công tác tuyên truyền tới toàn thể đội ngũ giáo viên, các tầng lớp xã hội về mục đích, ý nghĩa và yêu cầu của cuộc vận động; tổ chức ký cam kết thực hiện cuộc vận động trong toàn thể CB-GV-NV- HS nhà trường.
          - Trao đổi đối thoại về đổi mới tư tưởng, nhận thức đạo đức nghề nghiệp và lòng  tư trọng của nhà giáo, tổ chức các hình thức kiểm tra chất lượng của học sinh trong trường theo tinh thần đổi mới; tổ chức ký cam kết với giáo viên về chất lượng bộ môn, quan tâm đến việc kiểm soát chất lượng, nghiêm túc trong kiểm tra thi cử, chấm chữa bài theo đúng qui định.
          - Xây dựng và cụ thể hoá các tiêu chí thi đua xác lập cách đánh giá kết quả thi đua phù hợp với nhà trường.
          - Coi trọng thực hiện quy chế dân chủ biểu dương kịp thời các thầy cô giáo có những đóng góp tích cực vào việc đổi mới đánh giá kết quả giáo dục của học sinh
          Kết quả: 100% CBGVNV thực hiện nghiêm túc Cuộc vận động “Hai không", nhà trường không có hiện tượng vị thành tích, không có GV vi phạm qui chế đánh giá xếp loại HS.
          * Cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”          
          Giải pháp: 
Nhà trường tiếp tục tuyên truyền đến  tập thể CBGV-NV trong trường về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc vận động; tổ chức  thực hiện nghiêm túc nội dung cuộc vận động, mỗi lời nói, mỗi việc làm đều phải gương cho học sinh noi theo; nhân rộng những cá nhân điển hình ở nhà trường trong mọi lĩnh vực công tác.
          Trú trọng đến công tác nâng cao chất lượng đội ngũ trong đó đặc biệt lưu tâm đến giáo dục đạo đức nâng cao nhận thức đội ngũ GV-NV nhà trường.
        Gắn việc thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua với việc rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường nhà trường, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức để từ đó mỗi CBQL, GV, NV có ít nhất một việc làm cụ thể để học sinh vận dụng, làm theo.
          Phối kết hợp tốt với tổ chức công đoàn duy trì việc thực hiện các qui tắc ứng xử văn hoá giữa giáo viên với giáo viên, giữa giáo viên với học sinh và giữa học sinh với học sinh; củng cố kỷ cương nền nếp, tăng cường công tác giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật của CBQL-GV-NV và học sinh, bài trừ các hành vi đối xử không thân thiện trong nhà trường.
CBQL-GV- luôn nêu cao ý thức tổ chức, kỷ luật, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước không làm bất cứ điều gì ảnh hưởng đến uy tín của bản thân và nhà trường, yêu nghề, quan tâm đến các đối tượng học sinh; không vi phạm đạo đức nhà giáo và các qui định nghề nghiệp.
          Mỗi  CBQL-GV-NV luôn xác định rõ vai trò quan trong của sự học, từ đó không ngừng học tập để nâng cao phẩm chất đạo đức trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học để phục vụ tốt cho công tác và hoạt động giáo dục, đáp ứng yêu cầu chuẩn nghề nghiệp, chuẩn CBQL theo qui định của bộ.Nêu cao tấm gương tự học cho học sinh noi theo. Mặt khác CB-GV nhà trường luôn tích cực học hỏi tìm tòi, sáng tạo tìm ra cái mới, áp dụng vào các lĩnh vực công tác được phân công để tạo ra hiệu quả công việc cao hơn, thể hiện trong việc tích cực ứng dụng CNTT vào công tác quản lý trường học và giảng dạy  trong nhà trường.
          Kết quả: 100% CB-GV-NV tích cực thực hiện có hiệu quả nghị quyết TƯ3; không có giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo; CB-GV-NV nhà trường tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
          * Phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực:
          Giải pháp:
          Xây dựng kế hoạch, kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm phụ trách chỉ đạo thực hiện từng nội dung
          Phối hợp với  TPTĐ, bí thư chi đoàn, GV dạy thể dục, tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, các trò chơi dân gian trong các buổi hoạt động ngoại khoá, chào cờ đầu tuần, trong các kỳ sơ kết, tổng kết, lễ ra trường cho HS lớp9 các dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm. Trong quá trình tổ chức phát huy vai trò hợp tác, chủ động, sáng tạo trong CB-GV và học sinh, đồng thời thông qua các hoạt động này rèn kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp cho học sinh, bổ sung những hiểu biết về giá trị văn hoá truyền thống của địa phương, của đát nước và tinh hoa vă hoá thế giới.
          Chỉ đạo tổng phụ trách  đội tổ chức tốt “Tuần sinh hoạt tập thể” chuẩn bị tốt các điều kiện cho khai giảng năm học, đồng thời giúp các em học sinh làm quen với môi trường học tập mới, tạo mối quan hệ thân thiện với thầy cô và bè bạn. Quán triệt tinh thần lồng ghép, tích hợp các nội dung của các cuộc vận đông, các phong trào thi đua vào các môn học các bài dạy và hoạt động ngoài giờ lên lớp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục toàn diện cho học sinh. Nhắc nhở cán bộ giáo viên, nhân viên luôn gắn việc thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua với việc rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống mẫu mực trước học sinh. nội dung.
          Tích cực áp dụng đổi mới phương pháp dạy hoc- UDCNTT vào soạn giảng tạo sự hứng thú, chủ động, tích cực học tập cho HS nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
          Tăng cường xây dựng cảnh quan trường lớp, đảm bảo môi trường học tập an toàn thân thiện, xanh- sạch đẹp; trang bị thùng đựng rác; các lớp tích cực trang trí lớp học thân thiện: cây cảnh, rèm cửa, khẩu hiệu...
          Kết quả:
          Cảnh quan trường lớp luôn đảm bảo xanh sạch đẹp, an toàn; các lớp hợp các phòng chức năng được trang trí phù hợp, thoáng mát; bồn hoa, cây cảnh được chăm sóc thường xuyên
          Các phòng học, phòng chức năng được trang trí phù hợp, vệ sinh thường xuyên đảm bảo thoáng mát, sạch đẹp; bồn hoa cây cảnh được trông, chăm sóc cắt tỉa thường xuyên, trồng mới được 100 cây gỗ mỡ, đổ được 115 mét đường nội bộ và đường lên cổng trường, trồng mới 10 châu cây cảnh.
          Làm tốt công tác giáo dục truyền thống thông qua các hoạt động chăm sóc mốc son lịch sử Thôn Dạ 1 xã Cam Đường và nhà trường thống xã.
          - Tổ chức các họat động ngoài giờ lên lớp dưới nhiều hình thức phong phú, tổ chức các trò chơi dân gian, múa các điệu múa truyền thống( múa sạp, múa xoè) thông qua các họat đọng này góp phần giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp cho HS, khả năng chỉ huy nhóm cho HS, tạo môi trường GD thân thiện.
          Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, UDCNTT trong soạn giảng; dạy học đảm bảo chuẩn kiến thức, chuẩn  kỹ năng phù hợp với trình độ nhận thức của học sinh địa phương, thực hiện đúng nội dung, chương trình giảm tải tạo hứng thú cho học sinh trong học tập. Học sinh yêu trường mến lớp đi học chăm chỉ, chuyên cần góp phần duy trì tốt số lượng và đảm baỏ chỉ tiêu chất lượng.
          Tồn tại: Một số học sinh kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp được cải thiện chậm, rụt rè, nhút nhát, khả năng điều các hoạt động chưa linh hoạt.
Nhà trường tự đánh giá xếp loại:  Xuất sắc
          3. Công tác số lượng: so sánh với chỉ tiêu giao và năm học trước
 
Khối Năm học 2011-2012 Năm học 2012-2013 Tăng giảm so với  chỉ tiêu giao Tăng giảm so với  năm trước
Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch Thực hiện
SL Số HS SL Số HS SL Số HS SL Số HS
6 1 43 2 44 2 42 2 59 Tăng 17 Tăng 15
7 1 24 1 25 2 44 2 44 0 Tăng 19
8 1 35 1 36 1 24 1 26 Tăng 02 Giảm 10
9 1 32 1 31 1 36 1 36 0 Tăng 5
Tổng 4 134 5 136 6 146 6 165 Tăng 19 Tăng 10
                       
         
          Số học sinh bỏ học: 0
          Số học sinh chuyển đến: 02, chuyển đi: 01;
          Duy trì số lượng: 100%; Đảm bảo tỉ lệ chuyên cần: 99,6%.
          4. Các hoạt động dạy học
          4.1. Thực hiện chương trình kế hoạch dạy học
          - Thực hiện chương trình 37 tuần; học kỳ I bắt đầu từ ngày 20/8/2012, kết thúc chương trình 22/12/2012; học kỳ II: 18 tuần, bắt đầu mộn  nhất 7/1/2013, kết thúc ngày 25/5/2013;  thực hiện theo đúng công văn 239/PGD&ĐT ngày 03/08/2012
          - Thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch giảng dạy các bộ môn theo phân phối chương trình năm học 2012 - 2013 đã được thống nhất, không cắt xén chương trình; Hàng tuần, tháng các tổ chuyên môn, ban giám hiệu đều kiểm tra kế hoạch giảng dạy của cán bộ giáo viên, việc thực hiện chương trình được ban giám hiệu đánh giá tại các buổi họp HĐGD. Cán bộ giáo viên đều bám vào chuẩn kiến thức, kĩ năng các bộ môn để giảng dạy.
          - Các lớp đều học chương trình âm nhạc, mĩ thuật, thể dục theo đúng phân phối chương trình của BGD&ĐT, nhà trường không có giáo viên âm nhạc và mĩ thuật, giảng dạy. Giáo viên dạy đánh giá học sinh theo đúng quy chế 58/2011/BGD&ĐT
          - Dạy ngoại ngữ :
          + Học tiếng anh: Có 6 lớp / 163 học sinh học tiếng anh theo kế hoạch và phân phối chương trình giảm tải, theo chuẩn kiến thức kỹ năng.
          - Dạy tự chọn : Nhà trường tổ chức dạy chủ đề tự chọn bám sát với môn toán 8,9, Văn 8,9  để ôn tập, hệ thống hóa, củng cố, rèn kĩ năng vận dụng cho học sinh; Khối 6,7 học môn tự chọn tin (2 tiết/ 1 lớp/ tuần); giáo viên giảng dạy lập kế hoạch cho từng học kỳ để thực hiện
          - Nội dung chương trình giáo dục địa phương các môn học được thực hiện theo đúng phân phối chương trình và các tài liệu địa phương, giáo viên thường xuyên cập nhật các thông tin để điều chỉnh cho phù hợp với tình hình chính trị của địa phương
          - Dạy học tích hợp: Nhà trường đã triển khai và thực hiện nghiêm túc các nội dung tích hợp GD bảo vệ môi trường, giáo dục tiết kiệm năng lượng, giáo dục pháp luật; nội dung “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trong một số  môn học; giáo viên giảng dạy các môn có nội dung tích hợp đều xây dựng kế hoạch, có tài liệu bộ môn tích hợp để soạn giảng; động viên giáo viên tham gia cuộc thi “Dạy học tích hợp’’, nhà trường đã có 03 sản phẩm dự thi.
          4.2. Kiểm soát đảm bảo nâng cao chất lượng học sinh, phụ đạo, bồi dưỡng các đối tượng học sinh, công tác dạy thêm, học thêm
          4.2.1. Kiểm soát đảm bảo chất lượng học sinh
          a. Giải pháp:(Đã nêu taị mục1: Phần kiểm soát đảm bảo chất lượng giáo dục)
          b. Kết quả
          *Kết quả về xếp loại hai mặt giáo dục
 
Tiêu chí đánh giá Năm học 2011-2012 Năm học 2012-2013 Tăng, giảm so với cùng kì năm trước
Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch Thực hiện
SL % SL % SL % SL %
Học lực Giỏi   4,5 9 6,6   6,1 11 6,7 tăng 0,1
Khá   35,2 45 33,1   35 58 35,2 tăng 2,1
Tb   56,3 75 55,2   54,1 90 54,5 giảm 0,7
Yếu   4 7 5,1   4,8 6 3,6 giảm 1,5
Hạnh kiểm Tốt   78 110 80,8   78 132 80 giảm 0,8
Khá   22 26 19,2   22 33 20 tăng 0,8
Tb   0 0 0   0 0 0 0
 
          4.2.2. Phụ đạo, bồi dưỡng các đối tượng học sinh
          * Bồi dưỡng học sinh giỏi:
          Giải pháp:
          - Ngay từ đầu năm học nhà trường tổ chức khảo sát học sinh, phân chia đối tượng học sinh theo các bộ môn để tiện cho công tác kèm cặp, bồi dưỡng học sinh; xây dựng các đội tuyển từ đầu năm học và từ khối 6 để tạo nguồn cho các năm tiếp theo
          - Giáo viên xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém, nhà trường tập hợp xây dựng kế hoạch chung cho toàn khối ; lựa chọn giáo viên có chuyên môn vững vàng bồi dưỡng học sinh giỏi các môn Địa, Anh, Giải toán bằng máy tính cầm tay, giải toán, tiếng anh qua mạng.
          - Biện pháp bồi dưỡng : Giáo viên BD trong từng tiết học ; bồi dưỡng học sinh giỏi các môn: 1 buổi/ tuần, tăng buổi về tháng 12/2012, tìm sách tham khảo hướng dẫn cho học sinh tự đọc, học thêm; Những giáo viên chưa đủ định mức được bố trí trừ tiết (số tiết BD không thu tiền: trên 300 giờ)
          - Tổ chức thi học sinh giỏi cấp trường, lựa chọn đội tuyển tham gia thi cấp thành phố
          Kết quả:
 
Chỉ tiêu Năm 2011- 2012 Năm 2012 - 2013
Các môn VH Internet Các môn VH Internet Các môn VH Internet
TP Tỉnh TP Tỉnh TP Tỉnh TP Tỉnh TP Tỉnh TP Tỉnh
02 0 0 0 02 01 0 0 6 0 2 0
 
          Số lượng học sinh tham gia thi và đạt giải HSG cấp thành  năm học 2012-2013  tăng so với năm học 2011-2012: 05 giải;
          Tăng so với kế họach: 06 giải.
          Tồn tại: Nguồn học sinh giải để bồi dưỡng hạn hẹp, không ổn định, ở một số bộ môn giáo viên chưa có kỹ năng và kinh nghiệm bồi dưỡng HSG dẫn đến số học sinh tham gia bồi dưỡng và đạt giải không duy trì ổn định; học sinh tham gia cấp thành chưa đạt giải cao.
          * Phụ đạo học sinh yếu kém: 
          Giải pháp
          - Phụ đạo học sinh yếu kém 2 buổi/ tuần cho 6 lớp/163 học sinh, ngoài ra các em còn được phụ đạo trong các tiết tự chọn buổi sáng với chủ đề bám sát; các lớp được phân theo đối tượng để BD
          - Phân công giáo viên có chuyên môn vững, có kinh nghiệm trong công tác phụ đạo học sinh yếu kém tham gia phụ đạo; lựa chọn kiến thức phù hợp với đối tượng học sinh, bám sát chuẩn, nhằm củng cố kiến thức trọng tâm cho các em học sinh thuộc đối tượng này.
          - Phối kết hợp tốt giữa giáo viên chủ nhiệm với giáo viên bộ môn và phụ huynh học sinh trong việc đôn đốc học sinh học bài và chuẩn bị bài trước khi đến lớp, hiệu quả chưa cao; tổ chức đăng kí giao chất lượng và trách nhiệm cho giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn.
          Tăng cường kiểm tra đánh giá học sinh trong các giờ học và tổ chức khảo sát chất lượng qua các tiết hội thi GVDG, dự giờ đột xuất để ghi nhận sự chuyển biến về chất lượng phụ đạo BD của giáo viên, chất lượng học tập của học sinh.
          Kết quả:
 
Năm 2011- 2012 Năm 2012 - 2013 Tăng-Giảm so với đầu năm Tăng-Giảm so với cùng kì năm trước  
Tổng số HS khảo sát đầu năm
 
 
Tổng số HS Yếu - Kém Tổng số HS Yếu - Kém cuối năm học  
TS
HS
TS HS
Yếu - Kém
 
%
 
SL % SL %  
136 07 5,1 163
 
48 29,4 6 3,6 giảm 29% giảm 1,5%  
          4.2.3. Công tác dạy thêm, học thêm
          - Triển khai  thực hiện nghiêm túc theo Thông tư 17/2012/TT-BGD&ĐT ngày 16/5/2012 của BGD&ĐT về việc ban hành quy định về dạy thêm, học thêm; Quyết định  số 61/2012/QĐ-UBND ngày 27/12/2012 của UBND Tỉnh Lào cai về việc ban hành Quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Công văn 196/SGD&ĐT-GDTrH ngày 28/2/2013 của SGD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm; Công văn số 244/UBND ngày 28/3/2013 về việc quản lí dạy thêm, học thêm trên đại bàn thành phố.
          - BGH tham m­u víi cÊp uû, chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng lµm tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn ®èi víi gi¸o viªn, häc sinh vµ phô huynh häc sinh vÒ c«ng t¸c d¹y thªm häc thªm trong năm học.
          - BGH nhµ tr­êng tiÕn hµnh häp phô huynh häc sinh ®Çu n¨m học, phæ biÕn néi dung kÕ ho¹ch d¹y thªm häc thªm, ph©n c«ng gi¶ng d¹y, phân loại học sinh theo các đối tượng.
          - Hoàn thiện hồ sơ trình phòng GD&ĐT để cấp giấy phép dạy thêm, học thêm.
          - Thời gian: Từ tháng 9/ 2012 đến hết tháng 4/ 2013, học 3 buổi vào chiều thứ hai,  thứ tư, thứ sáu trong tuần.
          -  Nội dung: Cñng cè kiÕn thøc, kü n¨ng c¬ b¶n, tèi thiÓu mµ häc sinh cßn h¹n chÕ ë c¸c bé m«n c¬ b¶n (5 m«n). Chó träng trong ®Çu t­  phô ®¹o To¸n, Ng÷ v¨n, TiÕng Anh, VËt Lý, Ho¸ häc.
          - Quan t©m ®Õn häc sinh líp 9, nhµ tr­êng chän GV cã kinh nghiÖm båi d­ìng häc sinh kiÕn thøc, kü n¨ng c¬ b¶n ®Ó häc sinh thi vào THPT.
          - Thường xuyên kiểm tra thăm lớp dự giờ, theo dõi sự chuyển biến của học sinh theo từng kỳ, cuối năm.
          - Đối với học sinh giỏi và học sinh yếu kém , BD phụ đạo không thu tiền.
Tổng số lớp dạy thêm: 07;  TS HS: 165.
          Tồn tại: ý thức học tập của một số học sinh chưa tốt, chưa tích cực trong học tập, ham chơi , gia đình chưa quan tâm; việc quản lý học sinh ở một số giáo viên còn hạn chế; số ít giáo viên ý thức chưa cao giáo viên
          4.3. Bố trí, sử dụng và bồi dưỡng đội ngũ
          4.3.1. Bố trí, sử dụng
          Tổng số CB-GV-NV: 19.    Trong đó: CBQL: 02; GV: 14; NV: 03
          Trình độ Đại học: 13, Cao đẳng: 04, trung cấp: 01; chưa đào tạo: 01.
          Nhà trường căn cứ vào chất lượng đội ngũ phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhà hợp lý, phù hợp với khả năng của từng giáo viên, nhân viên, tập trung ưu tiên cho khối 6 và khối 9. Phân công giáo viên có năng lực, giầu khinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm, có phẩm chất tốt, có uy tín với phụ huynh và học sinh làm công tác chủ nhiệm lớp; lựa chọn những giáo viên có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng làm nòng cốt trong công tác BDGV. Đố với những giáo viên còn hạn chế về kiến thức, phương pháp nhà trường  tạo điều kiện cho tham gia dự giờ ở trường bạn học tập kinh nghiệm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, đồng thời tăng cường kiểm tra đột xuất hoặc định kỳ, trao đổi, góp  rút kinh nghiệm trực tiếp với GV ngay sau khi kiểm tra để GV tự rút kinh nghiệm bỗi kiến kỹ năng cho bản thân.
Lựa chọn những GV có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vằng, kiến thức bộ môn sâu rộng và có kỹ năng BDHSG tham gia bồi dưỡng HSG.
          4.3.2. Bồi dưỡng đội ngũ
          a. Bồi dưỡng về tư tưởng, kiến thức xã hội, hiểu biết về pháp luật, kĩ năng sống, kí năng ứng xử.
          Tuyên truyền đến toàn  thể CB-GVNV các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, những văn bản pháp luật mới của nhà nước, các cuộc vận động, các phong trào thi đua do ngành và địa phương tổ phát động để mội người hiểu và làm theo, luôn sống và làm việc theo pháp luật,  không để xảy hiện tượng vi phạm phải nhắc nhở, xử lý;
          Chủ động tích cực tìm hiểu cụ thể rõ nét tình hình đội ngũ, nắm bắt kịp thời tâm tư tình cảm nguyện vọng của giáo viên, tìm ra những điểm chung, riêng về trình độ về kĩ năng, hiểu biết về kiến thức xã hội, quan điểm sống của  giáo viên nhân viên.
          Phối hợp cùng tổ chức  Công Đoàn, Đoàn thanh niên quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần của đội ngũ, tổ chức tham quan học hỏi các đơn vị bạn, tham quan các danh lam thắng cảnh của đất nước, tổ chức các sinh hoạt tập thể  nhân dịp các ngày lễ của ngành, của giới.
          Sưu tầm tập hợp các tài liệu về những gương sáng trong ngành để giới thiệu cho CBGVNV học tập.
          Làm tốt công tác giáo dục tư tưởng đòi hổi phải giúp giáo viên nắm bắt đầy đủ hiến pháp pháp luật. Qua các đợt sinh hoạt chính trị phải cho giáo viên được phát huy cao nhất tinh thần dân chủ; tham góp ý vào các văn bản của ngành của nhà nước của Đảng như tham gia xây dựng dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992.
          Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về kiến thức xã hội, hiến pháp và pháp luật ( Qua ĐHCĐ,HNCCVC cho giáo viên được phát biểu tham luận về các giải pháp nâng cao chất lượng GD, về các điều khoản trong luật GD, Luât BVCS trẻ em, luật giao thông.
          Chú ý đến kỹ năng giao tiếp ứng xử của giáo viên trong và ngoài trường đặc biệt là cách giáo tiếp ứng xử với phụ huynh học sinh.
          b. Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; đổi mới PPDH theo hướng phát huy tích cực học tập của học sinh trên cơ sở hướng dẫn học sinh tự học.
          * Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ
          - Bồi dưỡng thông qua hội thi GVDG: Thực hiện nghiêm túc ngay từ đầu tháng 9, BGH nhà trường thành lập ban giám khảo hội giảng -BDGV ; xây dựng KH hội giảng-BDGV; gắn công tác kiểm tra với hội giảng BDGV.
          - Các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch cụ thể năm, tháng, tuần, kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục, KHBDTX theo 6 mô đun,  kiểm tra đánh gia xếp loại 04 mô đun;  thực hiện chuyên đề các cấp  trong năm học áp dụng vào giảng dạy có hiệu quả; sinh hoạt chuyên môn  theo đúng kế hoạch, đảm bảo tinh thần đối mới , tham gia giáo án dạy học tích hợp môi trường, vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tế, đặc biệt quan tâm đến chuyên đề hướng dẫn học sinh tự học. 
          - Kết quả:
Vòng Tổ: 100% CBQL - GV tham gia đầy đủ hội giảng cấp tổ ( tổng số tiết: 32 ; trong đó: Giỏi: 23  ; khá: 9    ; TB: 0 .
Cấp trường:  13 đồng chí tham gia (tổng số tiết:  trong đó: Giỏi: 24;  Khá: 2   , TB: 0), đạt giáo viên giỏi cấp trường 13.
          - Kết quả thi sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học: 13 ( giỏi:07;khá:06)
          - Bồi dưỡng GVthông qua kiểm tra hồ sơ, giáo án: Ban giám hiệu kiểm tra 4 lần/1GV/1năm học; tổ chuyên môn kiểm tra 1lần/tháng/1GV. Sau kiểm tra góp ý, hướng dẫn cụ thể tới từng GV những vấn đề tồn tại cần khắc phục,
          - Số hồ sơ  giáo viên được đánh giá, xếp loại:  14 ( bộ)
 trong đó: xếp loại A:  12  ;  loại B: 2    ; loại c: 0
          - Tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm: 16/16 đạt từ 7.0 điểm. Trong đó: tốt: 14; khá: )4.
          - Bồi dưỡng GV thông qua hoạt động dự giờ: thực hiện đúng qui định: dự giờ đồng nghiệp 1tiết/ tuần, sâu giờ có nhận xét, góp ý, hướng dẫn cụ thể chi tiết tới từng GV. Ngoài ra còn bổ trí cho GV đi dự giờ học  hỏi kinh nghiêm ở các trường bạn.
          Tổng số giờ dự trong năm:
          - Giáo viên: tổng số giờ:  543. ( Giỏi: 275 ; khá:199 ; TB: 60; Yếu :09)
          - BGH dự: tổng số giờ: 80        ( Giỏi: 45 ; khá: 20  ; TB  13  ; Yếu :02)
          *  Công tác kiểm tra nội bộ:
 Đầu năm học, ra quyết định thành lập ban kiểm tra nội bộ trường học, xây dựng kế hoạch cụ thê, chi tiết nêu rõ đối tượng kiểm tra, nội dung, thời gian tiến hành kiểm tra; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, kiểm tra với nhiều hình thức, định kỳ kết hợp với đột xuất; triển thực hiện kế hoạch nghiêm túc, lập hồ sơ, đánh giá, xếp loại cụ thể theo văn bản hưởng dẫn. Sau kiểm tra góp ý cụ thể chỉ  rõ ưu điểm, tồn tại để GV được kiểm biết và cho ý kiến phản hồi.   
          + Kết quả
Đối tượng kiểm tra TS Năm học 2012-2013
Toàn diện Chuyên đề
Tốt Khá Đạt Tốt Khá Đạt
GV 14 14   1 5 4 1
NV 03       1 2 0
HS (lớp) 06       2 2 2
HS(cá nhân) 6 2 2 2      
 
          * Đổi mới phương pháp dạy học, theo hướng phát huy tích cực học tập của học sinh trên cơ sở hướng dẫn học sinh tự học..
          - Quán triệt tới giáo viên, học sinh quan điểm đổi mới PPDH một cách mạnh mẽ, thường xuyên theo hướng tạo hứng thú học tập cho học sinh; học sinh có ý thức chuẩn bị bài ở nhà, làm bài tập đầy đủ trước khi đến lớp.
Mỗi cá nhân đăng ký “Một đổi mới’’và thực hiện chủ trương: “Mỗi giáo viên, cán bộ quản lý thực hiện một đổi mới về phương pháp dạy học và quản lý”. Hàng tháng được đánh giá rút kinh nghiệm trong các buổi sinh hoạt chuyên môn, trong các tiết rút kinh nghiệm hội thi giáo viên dạy giỏi, các tiết chuyên đề, các tiết thanh tra kiểm tra
          - Nhà trường tích cực đổi mới phương pháp dạy học, bám sát nội dung bồi dưỡng hè, chuẩn kiến thức kỹ năng, chương trình giảm tải, các KTDH, UDCNTT trong các tiết dạy, tích hợp môi trường, tích hợp giáo dục kỹ năng sống, tích hợp nội dung “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”... trong từng tổ, từng môn học; rèn cho học sinh kỹ năng tự học tự nghiên cứu sách giáo khoa, tài liệu tham khảo....Đặc biệt quan tâm đến chuyên đề hướng dẫn học sinh tự học; nghiên cứu triển khai kịp thời hướng dẫn của phòng, chủ động thực hiện chuyên đề môn Sinh học mời cán bộ phòng giáo dục, trường bạn về dự giờ trao đổi tìm giải pháp đề chuyên đề thực hiện trong năm học có hiệu quả. Thực hiện thành công chuyên đề hướng dẫn học sinh tự học môn Toán cấp trường ( đ/c Bùi Giang Nam thực hiện) đạt hiệu quả tốt, áp dụng thực hiện cho các môn học theo đặc thù riêng của từng bộ môn.
          - Nhà trường đã quán triệt tới giáo viên, học sinh quan điểm đổi mới PPDH một cách mạnh mẽ, thường xuyên theo hướng tạo hứng thú học tập cho học sinh; học sinh có ý thức chuẩn bị bài ở nhà, làm bài tập đầy đủ trước khi đến lớp.
          Mỗi cá nhân đăng ký “Một đổi mới’’và thực hiện chủ trương: “Mỗi giáo viên, cán bộ quản lý thực hiện một đổi mới về phương pháp dạy học và quản lý”. Hàng tháng được đánh giá rút kinh nghiệm trong các buổi sinh hoạt chuyên môn, trong các tiết rút kinh nghiệm hội thi giáo viên dạy giỏi, các tiết chuyên đề, các tiết thanh tra kiểm tra
          - Nhà trường kiểm tra thường xuyên, đột xuất hồ sơ, dự giờ giáo viên đánh giá việc sử dụng đồ dùng thiết bị của giáo viên, việc thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy, đặc biệt áp dụng các kĩ thuật dạy học vào từng loại bài đạt hiệu quả thiết thực
          - Xây dựng các cá nhân điển hình về sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy như sử dụng máy chiếu ( đ/c Lâm, Quý, Hằng, Nam, Hợi), có 03 sản phẩm  tham gia hội thi “Dạy học tích hợp’’
          - Thực hiện dạy học và kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức, chuẩn kĩ năng các môn học, thiết kế bài học phù hợp với đối tượng học sinh, quan tâm đến khuyến khích học sinh, hướng dẫn học sinh tự học, kỹ năng tự nghiên cứu SGK, tài liệu tham khảo, bồi dưỡng năng lực độc lập suy nghĩ, học tập hợp tác theo nhóm. Đã tổ chức 01 chuyên đề rút kinh nghiệm và nhân rộng trong toàn trường
          - BGH và các tổ chuyên môn quản lý giáo viên thực hiện nề nếp chuyên môn gắn kết với các phòng trào thi đua, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh’’, tăng cường dự giờ thăm lớp đột xuất, đặc biệt giáo viên trẻ, giáo viên mới chuyển về. Tạo điều kiện giáo viên được dự các chuyên đề của PGD&ĐT tổ chức, trường bạn tổ chức
          - Giáo viên tích cực tự học, tự bồi dưỡng, tích cực dự giờ đồng nghiệp tự rút kinh nghiệm cho bản thân về PPDH; Cử giáo viên vững vàng chuyên môn kèm cặp giúp đỡ giáo viên trẻ, giáo viên còn yếu về PP; giáo viên yếu về sử dụng CN
Tồn tại:  
          - Một số giáo viên tuổi cao khả năng tiếp cận với đổi mới phương pháp còn hạn chế; một số giáo viên chuyển biến chậm sau kiểm tra.
          - Một số giáo viên UDCNTT còn hạn chế, sử dụng đồ dùng thiết bị chưa hiệu quả, bài soạn còn sơ sài, hạn chế về phương pháp, chưa làm nổi bật trọng tâm, thực hiện các KTDH còn mang tính hình thức, quản lý học sinh trong giờ học chưa tốt; việc hướng dẫn học sinh học tự học chưa hiệu quả.
          - Công tác tự học, bồi dưỡng chưa tích cực, chưa có ý thức học hỏi
          c. Đánh giá xếp loại CBQL, GV theo chuẩn
          - Nhà trường đã triển khai thực hiện nghiên túc công văn số 496/SGD&ĐT-TCCB ngày 24/4/2013 của SGD&ĐT, công văn số 119/PGD&ĐT-TCCB ngày 09/5/2013 về đánh giá chuẩn hiệu trưởng, chuẩn GV, triển khai tới toàn bộ CBGVNV  trong nhà trường.
          - Thực hiện đánh giá xếp loại theo đúng quy trình.
          + Đánh giá GV: Tổng số: 14 trong đó: Xuất sắc: 11(78,6%); Khá: 03(21,4%)
          + Đánh giá hiệu trưởng, phó hiệu trưởng: 02;  Xuất sắc: 02 đạt 100%.
          + Nhân viên: TS: 03   xuất sắc: 01(33,3%); khá:02 (66,7%)
          4.4. Dạy Tin học.
           - Tổ chức cho 4 lớp /102 học sinh học môn tự chọn tin học (2tiết/ tuần/lớp), chưa có giáo viên, nhưng phòng GD&ĐT đã tăng cường 8 tiết từ trường TH Cam Đường; Liên hệ với trung tâm HNDN số 2 Dạy nghề tin cho học sinh lớp 8 (26em)
          4.5. Thực  hiện các nội dung thi của giáo viên và học sinh theo quy định
          * Thi của GV: Tham gia hội thi GVDG các cấp.
          - Kết quả:  Đạt GVDG cấp trường: 13
                  Đạt GVDG cấp thnàh phố:04
          *Thi sử dụng thiết bị dạy học:
          - kết quả: Cấp trường: 13; cấp thành phố:04
          * Thi làm đồ dùng dạy học: Tổng số đồ dùng tham gia:16( A : 05; B:08: C:03)
          * Thi chủ nhiệm giỏi: 6/6 GVCN tham gia.
          -  Thi kiến thức liên môn, Giáo án điện tử
          * Học sinh: Tham gia các kỳ thi HSG các cấp:
          Đạt giải cấp trường: 11; đạt giải cấp thành phố: 08.
          - Thi chỉ huy chi độ giỏi cấp thành phố: đạt 01 giải.
          5. Công tác phổ cập giáo dục
          - Thường xuyên tham mưu với chính quyền địa phương huy động học sinh ra lớp đúng độ tuổi, xây dựng kế hoạch phổ cập sát với tình hình địa phương
          - Duy trì, kiểm soát tốt chất lượng học sinh lớp 9 để đảm bảo tỷ lệ TNTHCS và chất lượng thi vào trung học phổ thông
          - Kết quả: Xã Cam Đường duy trì vững chắc kết quả phổ cập GD THCS năm 2012; tỷ lệ thanh thiếu niên 15-18 có bằng THCS: 223/244 đạt 91,4%
          10. Công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia:
          - Lộ trình xây dựng trường chuẩn quốc gia theo kế hoạch của phòng GD&ĐT : 2010- 2013.
          - Nhà trường đã tự rà soát các tiêu chuẩn, hiện tại nhà trường đã đạt tiêu chuẩn 1,2,3;5;  xây dựng KH phấn đấu hoàn thành tiêu chuẩn 4 ( cơ sở vật chất) trong  năm 2013.
          - Đã tự kiểm tra và đang hoàn thiện các loại hồ sơ của trường đạt chuẩn Quốc gia; sắp xếp các phòng chức năng phù hợp với điều kiện hiện có của nhà trường để đảm bảo đủ điều kiện trường chuẩn quốc gia.
          - Tiếp tục đầu tư CSVC trường chuẩn: năm 2013 đã làm thêm 01 lán xe, 03 ô cửa xếp, xây dựng cảnh quan nhà trường đảm bảo Xanh-Sạch-Đẹp..
          - Tăng cường công tác kiểm soát đảm bảo chất lượng, phấn đấu đạt chỉ tiêu đề ra, đảm bảo theo qui định.
          7. Ứng dụng công nghệ thông tin.
          - Năm học 2012 -2013 nhà trường đã thực hiện nghiêm túc việc UDCNTT trong quản lý: Quản lý hồ sơ cán bộ, giáo viên, nhân viên , học sinh; quản lí điểm trên phần mềm SMAS,  sử dụng mạng Internet để trao đổi thông tin hai chiều.
100% CB, GV -NV( trừ bảo vệ) sử dụng  CNTT trong công việc phát huy hiệu quả tốt. Tổng số tiêt UDCNTT là: 826 giờ.
          - Tổ chức cho giáo viên hướng dẫn học sinh giải toán, tiếng Anh trên mạng.
          -  Lập trang Website của nhà trường; thành lập nhóm quản lý, sử dụng trang Website, thường xuyên truy cập, gửi tin , bài.
          *Tồn tại: Một số ít  CB-GV việc ứng dụng CNTT còn  hạn chế, hiệu quả chưa cao. Việc truy cập sử dụng trang Web chưa hiệu quả, số lượng tin bài gửu lên trang web ít
          8. Công tác quản lí tài chính, tài sản; bảo quản, sử dụng CSVC, trang thiết bị học.
          - Quản lý tốt cơ sở vật chất và tài sản đang có, khai thác hiệu quả đồ dùng thiết bị dạy học, không làm hư hỏng, thất thoát tài sản; tổng số lượt sử dụng đồ dùng thiết bị: 2026 lượt.
          - Quản lý thu chi các nguồn XHH  theo đúng quy định, hiệu quả. có sổ sách chứng từ theo đúng văn bản qui đinh. Năm học 2012-2013 nhà trường đã làm được 50 m2 nhà để xe; làm được 3 khung cửa sắt cầu thang, trang trí phòng truyền thống, bổ sung các khẩu hiệu, biểu bảng từ nguồn XHHGD với tổng số tiền : 29.425.000đ.  Thực hiện nghiêm túc thông tư 09 về thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục.
          9. Hoạt động NGLL: Công tác tham vấn cho học sinh và cha mẹ học sinh; rèn kĩ năng nghe, nói ngoại ngữ qua các hoạt động NGLL; tổ chức, tham gia các hoạt động theo chỉ đạo của ngành của địa phương, các hoạt đổng rèn kĩ năng sống cho học sinh...
          * Công tác tham vấn cho học sinh và cha mẹ học sinh
       - Công tác tư vấn: năm học 2012-2013 nhà trường thành lập ban tư vấn, phân công cho các thành viên trong ban tư vấn, gặp gỡ, trao đổi công tác giáo dục với học sinh, cha mẹ học sinh và các hoạt động khác bước đầu có hiệu quả.
        - Tổ chức tư vấn cho  học sinh khối 6 về cách học, cách ghi bài các bộ môn ở THCS ngay tháng từ 7 theo đề nghị của các bậc cha mẹ HS lớp 6 ; tư vấn cho các bậc cha mẹ HS khối 9 về công tác hướng nghiệp, học nghề, tiếp tục học lên ở các trường THPT phù hợp với khả năng của các em HS lớp 9.
          * Rèn kĩ năng nghe, nói ngoại ngữ qua các hoạt động NGLL- Tổ chức cho các em học sinh trong nhà trường giao lưu tiếng Anh vào giờ chào cờ đầu tuần thông qua các câu hỏi câu đố vui bằng tiếng Anh. kết quả các em đã tự tin hơn trong khi giao tiếp trong các hoạt động ngoại khóa và đặc biệt là  khi giao tiếp với các bạn bằng tiếng Anh.
          * Tổ chức, tham gia các hoạt động theo chỉ đạo của ngành của địa phương, các hoạt động rèn kĩ năng sống cho học sinh.
          - Giáo viên TPT đội căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động đội, GVCN thực hiện nghiêm túc các chủ đề trong năm học;  tổ chức các hoạt động tập thể: chào cờ, sinh hoạt cuối tuần, kỷ niệm các ngày lễ lớn, ngoại khóa, giao cho  học sinh điều hành các hoạt động trên qua đó góp phần rèn kỹ năng tổ chức, điều hành cho HS.
          - Kết hợp chặt chẽ ba môi trường giáo dục gia đình , xã hội và nhà trường, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong và ngoài trường, rèn kỹ năng sống cho học sinh ở mọi nơi, mọi lúc.
          - Tổ chức hoạt động ngoại khoá “ Tìm hiểu lịch sử Việt Nam”. Tìm hiểu truyền thống xã Cam Đường : 02 buổi, tạo điều kiện cho học sinh được giao lưu giữa các khối, tự khẳng định mình, thể hiện sự hiểu biết về lịch sử dân tộc, trí tuệ cá nhân và sức mạnh tập thể .
          -  Tổ chức giáo dục thể chất cho học sinh tham gia vào nhiều hoạt động thể thao trong nhà trường như đá cầu, điền kinh, các trò chơi dân gian.
          - Thành lập ban phòng chống dịch bệnh, làm tốt công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh: phòng chống HIV-AIDS, bệnh chân - tay - miệng, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh. Yêu cầu học sinh mặc đủ ấm vào mùa đông, nhà trường có đủ xà phòng, chậu nước rửa tay ở các lớp học; có đủ nước uống đảm bảo an toàn vệ sinh. Mời trung tâm y tế xã về tiêm phòng cho học sinh
          - Mời công an phường, hội CCB về tuyên truyền luật giao thông, trật tự an ninh trường học, ngày thành lập quân đội.
          - Quyên góp ủng hộ bạn nghèo trong trường và trường bạn được quânf áo, sách vở, đồ dùng, tiền mặt được:
          - Tham dự đầy đủ các chuyên đề hoạt động ngoại khóa do trường bạn tổ chức.
          - Tổ chức thi văn nghệ chào mừng ngày 20/11, thi làm thơ về chủ đề  thầy cô và mái trường; tổ chức ngày thơ Việt nam ; thi căm trại 26/3; Thăm và chăm sóc di tích lịch sử, nhà truyền thống  xã cam Đường 04 buổi.
          * Tồn tại: Việc rèn luyện kỹ năng sống chưa đạt hiệu quả cao: học sinh còn rụt rè trong giao tiếp.
          Rèn kĩ năng nghe, nói ngoại ngữ qua các hoạt động NGLL còn hạn chế, số lượng HS tham gia chưa đông.
          10. Thực hiện các nhiệm vụ khác
          a. Hoạt động của các đoàn thể: Chi bộ Đảng, công đoàn, doàn thanh niên, khuyến học, chữ thập đỏ.
          * Chi bộ Đảng: Số lượng Đảng viên 12. Trong đó đảng viên nữ: 11, đảng viên nữ dân tộc: 01)
        - Sinh hoạt thường kỳ đúng thời gian qui định ( ngày 14 hàng tháng), nội dung sinh hoạt phong phú, trú trọng đến việc thực hiện nghị quyết TƯ3 về việc mạnh mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh học, qui định  08 về cán bộ chủ chốt gương mẫu, đứng đầu; Triển khai đầy đủ kịp thời các văn bản, chỉ thị nghị quyết của Đảng bộ các cấp đến CBĐV-GV-NV trong nhà trường lãnh đạo thực hiện nghiêm túc hiệu quả; không có CBĐV-GV vi phạm qui định.
         - Chi bộ thực hiện tốt vai trò lãnh, chỉ  đạo nhà trường cùng các tổ chức đoàn thể thực hiện đạt hiệu quả  cao các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Thực hiện nghiêm túc qui định điều lệ Đảng.
          - Phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, chú trọng đến công tác phát triển Đảng, dự kiến năm học 2013-2014 giới thiệu cho Đảng một quần chúng ưu tú.
          - 100% Đảng viên thực hiện nghiêm túc đường lối giáo dục của Đảng, pháp luật của nhà nước. 100% đảng viên chi bộ hoàn thành tốt và xuất sắc chức trách nhiệm vụ. Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh.
          *Công đoàn:
          - Tổng số công đoàn viên 19. nữ: 15, nữ dân tộc : 01.
          Công đoàn phối hợp chặt chẽ với nhà trường làm tốt công tác động viên thi đua, khen thưởng; vận động ĐVCĐ tích cực tham gia đạt hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua do ngành và địa phương tổ chức. Phát huy tinh thần dân chủ, đảm bảo yêu cầu “ Kỷ cương, tình thương và trách nhiệm. Có sự  phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ đề ra. Làm tốt công tác động viên khuyến khích đoàn viên công đoàn nỗ lực phấn đấu vượt khó vươn lên hoàn thành nhiệm vụ.
          - Xây dựng khối đoàn kết nội bộ vững chắc, phát huy vai trò tác dụng của công tác thi đua khen thưởng nhằm động viên khích lệ kịp thời những đoàn viên nỗ lực trong các hoạt động của nhà trường.
          - Xây dựng kế hoạch hoạt động công đoàn gắn với nhiệm vụ chính trị của nhà trường, gắn với hoạt động chuyên môn, động viên đoàn viên công tích cực tham gia các hội thi: Hội thi giáo viên dạy giỏi, thi làm và sử dụng đồ dùng, thi hiệu trưởng giỏi, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học.
          - Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm học, công đoàn đã phát huy có hiệu quả chức năng giám sát, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của công đoàn viên, là trung tâm xây dựng, bảo vệ khối đoàn kết nội bộ. Tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua do ngành và địa phươg tổ chức. Chăm lo đời sống vật chất, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của ĐVCD-
          * Đoàn thanh niên
          - Ban chấp hành chi đoàn : 03 đ/c ĐVGV  trong đó : Nữ 02; Dân Tộc: 01
          - Đầu năm: Tổng số đoàn viên: 05 đ/c  trong đó : Nữ 04; Dân Tộc: 01
                    - ĐVGV: 05                  ĐVHS: 0
          - Cuối năm: Tổng số đoàn viên: 11 đ/c  trong đó : Nữ 05; Dân tộc: 05
          + Đoàn viên GV-NV: 05 đ/c  trong đó
                      Nam : 01 đ/c      Nữ: 04 đ/c ; Dân tộc: 01
                    Trình độ chuyên môn : Đại học : 03 đ/c             
          + Đoàn viên HS: 06 đ/c trong đó:
                      Nam: 05đ/c                 Nữ: 01 đ/c ; Dân tộc: 04
          Tất cả các đồng chí đoàn viên trong chi đoàn luôn có lập trường tư tưởng vững vàng.Thực hiện đúng nhiệm vụ của người đoàn viên. Chấp hành đầy đủ mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của pháp luật và nhà nước đề ra. Luôn có ý thức phấn đấu vươn lên ở mọi nơi, mọi lúc nhằm xây dựng chi  đoàn vững mạnh về mọi mặt. Bám sát nghị quyết đại hội đầu năm BCH chi đoàn đã phân công nhiệm vụ cho mỗi đoàn viên chỉ đạo hoạt động đội .
          Phối hợp với Chi hội chữ thập đỏ nhà trường tổ chức tốt phong trào “áo ấm tình thương- chăn ấm mùa đông”, “ủng hộ quỹ cứu trợ nhân đạo”, tặng quà cho các gia đình chính sách và thương binh liệt sĩ nhân ngày 22/12; 27/7, tết nguyên đán với tổng số tiền: 1.150.000 đ.
          *Hội khuyến học:
     - Thành lập hội khuyến học, xây dựng quĩ và sử dụng có hiệu quả nguồn quĩ khuyến học của nhà trường vào việc khen thưởng động viên CB-GV-HS đạt thành tích cao trong công tác và học tập; thăm hỏi động viên hỗ trợ những HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền là: 8.350.000 đ
          * Chữ thập đỏ:
          * Ban chấp hành chi Hội CTĐ trường THCS Cam Đường gồm 9 người.
          Trong đó:    Số cán bộ giáo viên tham gia chi Hội :   9 đ/c
                             Số Đoàn viên tham gia chi Hội: 3 đ/v
                             Thành lập đội thanh niên CTĐ xung kích gồm : 14 em
          Tổng số Hội viên: 184 hv
          Trong đó:    Hội viên là CB-Giáo viên:  19   ;  Hội viên là Học sinh:  165
          Tổng số học sinh toàn trường : 165
          Trong đó: Thiếu niên chữ thập đỏ là: 157 ;    Thanh niên CTĐ Là :  8
          * Kết quả hoạt động của TTN - CTĐ xung kích:
      Triển khai và thực hiện đầy đủ kế hoạch của chi Hội CTĐ nhà trường, động viên và giúp đỡ các hội viên khác trong học tập, rèn luyện đạo đức và trong lúc ốm đau, thăm hỏi động viên gia đình có công, gia đình chính sách. ủng hộ được tổng số tiền là: trên 3.010.000 đồng.
          b. Xây dựng nông thôn mới:
          - Tuyên truyền tới cán bộ giáo viên, học sinh, phụ huynh các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, những tiêu chí đang phấn đấu đạt để mọi người cùng hưởng ứng tham gia XDNTM; Vận động cán bộ giáo viên ủng hộ Xã Cam Đường làm đường giao thông nông thôn để xây dựng nông thôn mới với số tiền là 3.500.000 đồng; tăng cường công tcá xây dựng trường chuẩn quốc gia góp phần hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
          c. Hướng nghiệp dạy nghề:
          - Giáo dục hướng nghiệp: giao cho 1 giáo viên làm công tác hướng nghiệp cho học sinh lớp 9, tư vấn cho các em lựa chọn các con đường học lên THPT, học nghề, TCCN, GDTX, hoặc đi vào cuộc sống lao động tại địa phương sau khi tốt nghiệp THCS; Giáo viên chủ nhiệm lớp 6 làm tốt công tác tư vấn về phương pháp học tập bộ môn cho học sinh. Nhà trường có 26 học sinh lớp 8 tham gia học nghề (TTGDTX Cam Đường dạy)
           II. Đánh giá chung:
          - Ưu điểm :
          Làm tốt công tác tham mưu cho chính quyền địa phương, các cấp ban ngành về công tác đầu tư cơ sở vật chất trường chuẩn. Thực hiện đạt hiệu quả việc kiểm soát, đảm bảo chất lượng; đầu tư có hiệu quả cho công tcá bồi dưỡng học sinh giỏi.
         Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường hoạt đồng đồng bộ, hiệu quả hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
          Ban giám hiệu, các đoàn thể, tổ khối đã xây dựng được KH hoạt động và thực hiện có hiệu quả các giải pháp đề ra; đã tạo được cảnh quan trường lớp xanh sạch đẹp và an toàn, hoạt động đội thiếu niên có nhiều thay đổi.
         Giáo viên thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, đa số có ý thức vận dụng đổi mới phương pháp, vận dụng các chuyên đề bồi dưỡng vào giảng dạy.                 Tập thể đoàn kết thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua và các cuộc vận động do ngành và địa phương phát động; công tác quản lý chuyên môn; kiểm tra đánh giá GV đã có sự đổi mới, giáo viên giỏi, tổ trưởng chuyên môn, một số giáo viên thể hiện rõ vai trò nòng cốt chuyên môn, tích cực ứng dụng CNTT;     Thường xuyên khai thác có hiệu quả các phòng chức năng. Tham gia đầy đủ các cuộc thi do ngành tổ chức đạt kết quả cao.
          - Tồn tại:
          Việc kiểm soát đảm bảo chất lượng chưa thật sự bền vững; một số ít giáo viên chưa quan tâm thường xuyên đến các đối tượng học sinh trong quá trình giảng dạy, chưa tích cực bồi dưỡng phương pháp giảng dạy phù hợp với đối tượng học, thu hút học sinh vào học tập, yêu thích bộ môn. Hồ sơ xây dựng trường chuẩn còn một số tồn tại cần khắc phục.
          - Nguyên nhân: Tinh thần phê và tự phê của cán bộ giáo viên trong chuyên môn chưa cao, đôi lúc cả nể, có tư tưởng trung bình chủ nghĩa
          - Bài học kinh nghiệm: Tăng cường kiểm tra giáo viên đột xuất và khảo sát chất lượng học sinh để phân chia đối tượng, từ đó có biện pháp bồi dưỡng học sinh; Phát huy hơn nữa vai trò của các đồng chí tổ trưởng, giáo viên giỏi trong công tác dự giờ thăm lớp. Mỗi giáo viên giảng dạy bộ môn phải có phương pháp giảng dạy phù hợp với học sinh, hướng dẫn học sinh tự học, thu hút học sinh yêu thích học tập bộ môn. Tích cực ứng dụng CNTT vào giảng dạy.
          16. Những nhiệm vụ trọng tâm năm học 2013-2014:
          - Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua do ngành và địa phương tổ chức.
          - Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong nhà trường thực hiện đạt hiệu quả chức năng nhiệm vụ của mình đạt hiệu quả.
          - Làm tốt công tác tuyển sinh đầu cấp, tuyển đủ số lớp, số học sinh theo kế hoạch.
          - Duy trì kết quả phổ cập GD THCS.
          - Tăng cường công tác bồi dưỡng đội ngũ
          - Tiếp tục kiểm soát và đảm bảo chất lượng.
          - Tiếp tục đầu tư xây dựng CSVC trường chuẩn, đảm bảo đúng tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia theo đúng lộ trình
 
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT ( B/c)                                                                                                                                    TM. NHÀ TRƯỜNG
- Lưu Văn thư                                                                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG
 
 
                                                                                                                                                                                          ( Đã kí)
 
                                                                                                                                                                                  Phạm Thị Mỵ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 4
Tháng 10 : 88
Năm 2020 : 897