Thực hiện công văn số 1122/SGD&ĐT ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Sở giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn dạy nghề phổ thông trong các trường THCS năm học 2012-2013;