Sau khi nhận được văn bản số 650/PV11-PC66 ngày 17/6/2013 của Công an tỉnh Lào Cai về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền vận động quần chúng, nâng cao hiểu biết về công tác ...